Drobné památky libereckého kraje

ZPRÁVY

Trojí jarní putování

Dne 4. května jsme s kolegou Lakomým ze spolku Patron naplánovali a uskutečnili první větší letošní výpravu za drobnými památkami. Tentokrát po Podještědí.
 Startem a cílem našeho cyklistického putování bylo městečko Osečná. 
Nenavštívili jsme všechny místní památky, ale to co jsme viděli nás uspokojilo, pomníky, kříže a další drobné památky jsou zde v pořádku. Jen za městem, při značené cestě kolem Jenišovského mlýna do Janova Dolu jsou ve skále prázdné a poničené výklenky skalního oltáře.
 Od Bittnerova kříže u silnice do Druzcova jsme odbočili špatnou cestou a místo k pomníčku hajného Plachta, jsme po menší námaze dojeli až k Pruskému kříži nedaleko Hořeních Pasek. Při té příležitosti jsme se podívali také k nedalekému Fridrichovu kříži a po té sjeli lesní cestou do Druzcova. Ve vsi jsou krom pomníku obětem 1. sv. války všechny památky v dobrém stavu, totéž se dá říci i o nedalekém Plachtově kříži, který jsme tedy nakonec přece našli.
 Další naše cesta vedla vzhůru Druzcovem a po té přes les do Křížan. V obci je řada památek ve velmi dobrém stavu, některé celkem zachovalé, jenom výklenkové kapličky východně a západně od kostela sv. Maxmiliána jsou dosti sešlé a sokl u hřbitova (Marie Anna Elstner) je bez kovového kříže.
 Poněkud jiná situace je v nedalekých Žibřidicích. Zde je v dobrém stavu kaple Piety v horní části obce, dva kříže u cesty kolem hřiště na jižní straně obce a pomník obětem 2. sv. války, přestavěný z původního z 1. sv. války. Třetí kříž u cesty kolem hřiště je rozvalený, puklá hlavice a polámaný litinový kříž leží v zemi. V dolní části obce stojí u silnice do Dubnice tři kříže, dva jsou bez kovových křížů a bez desek, třetí má kříž značně zrezivělý. Nejhorší situace je ale v okolí kostela sv. Šimona a Judy. 
 Zdejší starý hřbitov, na kterém zbyl náhrobek s reliéfem Piety, je zdevastován a sloužil, nebo snad ještě slouží „zemědělcům“, jsou zde zrezivělé zemědělské stroje, kupky hnoje atd. Samotný kostel se sochou sv. Floriana ve výklenku je též v dezolátním stavu, člověk si na tomto místě připadá jako před více než dvaceti lety. V sousedství kostela, resp. bývalé fary stával sloupek se sochou sv. Jana Nepomuckého, sloupek je zlomený a socha ukradena. Nedaleko za kostelem, v pastvinách v úvozu zaniklé cesty leží rozházené zbytky kříže, či Božích muk.
 Náladu nám spravil pomníček Josepha Schäfera na Zlaté výšině, který je i po zde proběhlé těžbě dřeva v pořádku. A také dva kříže a socha sv. Linharta v Chrastné jsou v pořádku.
 Pěkný výlet za krásného, takřka letního počasí jsme pak zakončili v Osečné.
 
 Dne 8. května jsme s kolegou Lakomým ze spolku Patron uskutečnili další poznávací výpravu, tentokráte do okolí Proseče n.N.
 Za pěkného počasí jsme nejprve vystoupali na Prosečský hřeben kolem směrného kamene, který je v pořádku k rozhledně. Ta je od vyhoření chaty uzavřená, chata byla zdemolována tak místo působí ponuře a opuštěně. Letopočet na skále vedle rozhledny je v pořádku. To samé se dá říci též o ptačím napajedle a ptačím kameni. Nedaleký kříž v poli nad cestou byl v roce 1997 „obnoven“, totiž byl nahrazen dřevěným. Původní žulový sokl stále leží na zemi.
Na protější straně Horní Proseče, v ulici V pastvinách stávali dva kříže. Z jednoho na rozcestí zbyl postavec a nedaleko povalený sokl. Zde na nás docela nepříjemně vyjeli (a to doslova ve škodě 120) dva mladíci, že jsme na soukromém pozemku. Chtěl jsem jim říct, že by si na tom svém pozemku měli uklidit nepořádek (bordel) a o pozemek se také někdy postarat (třeba posekat), ale nemělo by to cenu. Nedaleko u opuštěného a chátrajícího stavení stojí další kříž s poměrně mohutným litinovým křížem.
Opuštěná stavení, zbořeniště, neobdělávané louky, ani masivní nově zde zahájená výstavba nejsou dobrou vizitkou této části Jablonce n.N., a to ani ukradená (ulomená) socha sv. Jana Nepomuckého u autobusové otočky, nebo stále se rozpadající kaple dále k Liberci.
 O něco lepší situace je podél hlavní silnice v údolí, kromě kříže v Jabloňové ulici jsou ostatní v dobrém stavu. To samé se dá říci též o kříži v Novém Světě a zdejší opravené zvonici.
 Při návratu jsem ještě navštívil Rohanův a Tetschův kámen, oba jsou také v pořádku.
 
 Dne 16. května jsem se účastnil části společného výletu spolku Patron kolem Kozákova. Výpravu vedl ze Železného brodu kolega Jiří Šourek. Počasí se tentokrát příliš nevyvedlo, zima, déšť, vítr a mlha nás provázeli celé dopoledne.
 O co horší počasí o to lepší stav drobných památek, především na severní straně Kozákova. Již v Dlouhém mne příjemně překvapil soubor opravených památek na návsi. Vedle kaple sv. Václava stojí kříž a opodál pomník obětem 1. sv. války. Vše ve vynikajícím stavu.
 Trochu jiná situace je na druhé straně kopce, v Prackově. V malé vísce stojí na „návsi“ kaplička, která nutně potřebuje opravu. Vnitřek kaple je však opečováván.
 Nedaleko stojí pomník obětem 1. sv. války, na kterém je zobrazen kalich – tak typický pro tuto oblast.
 Zde jsem se oddělil od skupiny a vracel se přes kopec na severní stranu. V obci Záhoří je pěkně opravená kaple sv. Prokopa, pomník obětem 1. sv. války a kříž na Příčnici, u cesty na návrší severně nad obcí. Jen Boží muka u polní cesty směrem k Chucheně jsou poškozená. Pískovcový sloupek má poškozenou horní část, výklenek je prázdný.
 V Pipicích stojí pěkná socha sv. Jana Nepomuckého a zvonice, obé v bezvadném stavu, což lze říci také o památkách ve Smrčí, o pískovcovém kříži a šestiboké kapli sv. rodiny.
 Než jsem se vrátil do Brodu vysvitlo i sluníčko, odpoledne pak bylo hezky.
 
                                                                                                                                    Michal Vrbata
 
 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz