Drobné památky libereckého kraje

ZPRÁVY

Nejen ve Vesci je opravována kaple

Liberec - před časem jsem se zmínil o opravě kaple ve Vesci. Dodávám k této další informace. Kaple je zasvěcena nejsv. Trojici a byla postavena roku 1708 rodinou Halbichovou. Opravu provádějí (kromě pokrývačských prací) studenti Střední integrované školy stavebních a řemeslnických oborů v Liberci. A opravují také kapli sv. Vavřince v nedalekém Pilínkově. Ta byla postavena roku 1771. Před léty se na její opravě podíleli odsouzení z nedaleké věznice, při tehdejší rekonstrukci však památku spíše poškodili.
 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz