Drobné památky libereckého kraje

Z JINÝCH KRAJŮ

Vlašim a okolí

Vlašim a okolí
 
 Středočeské městečko na říčce Blanici nepatří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům u nás. Pro vnímavého poutníka má však rozhodně co nabídnout.
 Největším tahákem je zdejší zámek s Podblanickým muzeem a především zámecký park. V něm najdeme mnoho zajímavých koutů, zajímavých staveb a památek, mezi ně patří Čínský pavilon, Starý hrad, nebo zdejší brány: Vlašimská, Znosimská a Domašínská.
 Ve městě a okolí najdeme také řadu drobných památek. Jejich popis jsem shrnul do dvou pěších výletů.
 
  • Výlet první / město, park, Domašín a Znosim
Cestu zahájíme na zdejším dopravním terminálu, což je nově opravené, resp. vybudované vlakové a autobusové nádraží. Odtud se vydáme dolů do města ulicí Jana Masaryka, projdeme kruhovou křižovatkou a pokračujeme dále ulicí Komenského na náměstí Husovo. Zde spatříme pomník Jana Žižky, na sousedním Husově domě je umístěn celkem monumentální památník padlým, na zdi budovy vidíme řadu desek se jmény obětí obou světových válek.
 Vedle Husova domu stojí kostel sv. Jiljí a u něho socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723, kterou nechala vytesat hraběnka Františka Antonie z Weiszenwolfu.
 Naproti kostelu sv.Jiljí stojí budova Husova sboru a vpravo přes silnici vstoupíme do parčíku, kterým stoupá chodník ke klasicistní hrobce rodiny Auerspergů z 19. století.
 Od hrobky se vrátíme na křižovatku před kostelem a sejdeme ulicí Poděbradovou na Žižkovo náměstí. Zde uprostřed kašny stojí na vysokém sloupu socha Rolanda, patrona měst. Pod sochou vidíme erby některých cechů. Památku věnoval městu vlašimský rodák, poslanec na českém sněmu i na říšské radě ve Vídni František Šebek (1814-1862). Socha i kašna prošly v roce 2003 celkovou opravou. V roce 2009 prošlo celkovou opravou celé Žižkovo náměstí, také Husovo a Palackého náměstí a přilehlé komunikace.
 Ze Žižkova náměstí vystoupáme ulicí Pláteníkovou k zámku. Do jeho areálu vstoupíme Vlašimskou branou. Zde můžeme navštívit jak informační centrum, tak Muzeum Podblanicka. Potom se vydáme do parku (viz odkaz) kterým se můžeme toulat i několik hodin.
 Po prohlídce parku zamíříme do Domašína. Mineme Domašínskou bránu (možno poobědvat) a vystoupáme na rozlehlou náves, na které mineme pomník padlým a kříž. Projdeme kolem kostela sv. Jakuba a dále po hlavní silnici projdeme údolíčko. Za pravotočivou zatáčkou odbočíme po místní komunikaci vlevo po hrázi rybníka a dále vzhůru do polí k osamělé lipce. U ní stojí pěkný litinový kříž zasazený do nízkého žulového soklu. A jen pár metrů za křížem spojí starý smírčí kámen a vytesaným reliéfem kříže na obou stranách.
 Z tohoto místa sejdeme do obce Znosim. U prvního stavení vidíme kamenný kříž, další kříž stojí na nedaleké křižovatce. To již stojíme na znosimské návsi. Té dominuje zděná kaple se zvoničkou z roku 1893. Na její stěně je umístěna pamětní deska místním obětem světové války. U kaple stojí také vysoký dřevěný kříž.
 Odtud můžeme sestoupit na nedalekou vlakovou zastávku a do Vlašimě se vrátit vlakem, nebo po silnici kolem Znosimské brány.
 
  • Výlet druhý / přes popraviště na Loretu
Druhý výlet také zahájíme na vlašimském dopravním terminálu. Vyjdeme ulicí Nádražní k železničnímu přejezdu v ulici Blanické a tou stoupáme mezi rodinnými domky nad město. Již z dáli vidíme po levé straně ulice vysoký dřevěný kříž, mineme jej a zakrátko opouštíme Vlašim. Projdeme kolem místní hvězdárny a zanedlouho stojíme u Božích muk. Takřka ukázkový objekt nese místní název „Modrá kaplička“ a dle pověsti je to jediná dochovaná památka na zaniklou ves Jinošov, kde měla stávat na návsi.
 Od modré kapličky pokračujeme polní silničkou vlevo od hlavní silnice až k okraji lesa, ze kterého vykukuje tzv. Červená věž. Tu mineme a před opuštěným areálem střelnice vystoupáme na nedaleké návrší. Zde stávalo do roku 1749 městské popraviště, což připomíná pamětní kámen z roku 2001. Z návrší se otevírá pěkný pohled na Vlašim a za příznivého počasí též do středního Posázaví.
 Sejdeme zpět k Červené věži a podél bývalé střelnice a podle lesa jdeme až na silnici vedoucí z Vlašimě do Malovid. Zde stojí u odbočky cesty k někdejšímu dvoru, později myslivně Skalkov kříž, zbytek litinového kříže zasazeného do kamenného soklu je doplněn dřevěnou částí. Pokračujeme po silnici podél lesa a zhruba 50m před zatáčkou stojí vpravo u silnice smírčí kříž z roku 1789. Podle ústního podání pána z nedalekého Skalkova zde zabil jednu ženu jelen.
 Pokračuje po silnici dále, v zatáčce však odbočíme vlevo do lesa a pěšinou stoupáme na Spálený vrch. Zde se nachází zajímavá stavba – Loreta.
 Barokní kapli vystavěl v letech 1703-06 stavitel Jan Jiří Erhardt dle přání majitele vlašimského panství hraběte Františka Antonína z Weiszenwolfu. Na terase jsou na malém hřbitůvku pochováni mecenáši kaple, úředníci vlašimského panství a knížecí lesníci a hajní.
 Dodnes se zde konají tradiční poutě na svátek Narození Panny Marie (8.9.).
Sousední stavení pochází z let 1715-1722, kdy bývalo původně malým domkem pro kněze, postupně bylo upravováno a rozšiřováno, byla zde panská hospoda, škola a myslivna.
 Od Lorety se můžeme vrátit po silničce vpravo vysazenou alejí na křižovatku a odtud lesem dolů do Vlašimě.
 
Pokud se rozhodnete zdejší kraj navštívit přeji Vám mnoho pěkných zážitků. Jistě neopomeňte navštívit i další místa v okolí, předně nepříliš vzdálenou bájnou horu Blaník s krásnou rozhlednou.
 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz