Drobné památky libereckého kraje

Příběhy drobných památek

Svatý Kříž

SVATÝ KŘÍŽ
kříž, kaplička, letopočty
 Dnes již téměř zapomenutá osada v údolí Mohelky, rozdělená na část rychnovskou, část rádelskou a část pelíkovickou vznikla patrně někdy před rokem 1674. Byla vysazena na nepříliš výhodném místě, na severním svahu Bienertova kopce, při staré komunikaci od kláštera u Mnichova Hradiště do Rádla a Rýnovic. V pozdějších dobách měla až 17 stavení.
 Nejstarší zmínka o osadě Svatý Kříž je ze dne 10.2.1675. Tehdy jistý Georg Hübner „ z papírny“ a jeho žena Anna nechali v Hodkovicích pokřtít syna jménem Elias. V té době patřilo Svijanské panství (jehož byl Svatý Kříž součástí) Karlu Ferdinandovi z Valdštějna a nově postavenou valdštejnskou papírnu řídil David Schmelzer, který je roku 1677 uváděn jako „papírenský mistr při Svatém Kříži pod Rádlem“. Je možné, že právě on zde nechal postavit dřevěný kříž a z jeho popudu pravděpodobně pochází i jméno osady Heiligenkreuz, přenesené sem z jeho předchozího působiště.
 (Jinak vykládá vznik vesnice místní pověst, dle které ji založili uprchlíci před nájezdy vojsk za třicetileté války a zde v opuštěném a neprostupném údolí pověsili na strom dřevěný kříž, u kterého se ráno a večer modlili…)
 V průběhu dalších věků byl starý dřevěný kříž nahrazován novým a to až do roku 1862. Toho roku byl na popud Franze Maschka z Jestřabí postaven nový kamenný kříž, ale na jiném místě. Vysvěcen byl 10.8.1862. Od té doby býval též jmenován jako kříž Maschkův, nebo také jako „polní kříž v Jestřabí“.
 Nové umístění kříže lze vysvětlit jeho lepší dostupností na křižovatce cest k Rychnovu, Jestřabí (osada zcela zanikla po 2. sv. válce – bývalo zde i 11 stavení), k Rádlu a Pelíkovicím.
 Památka byla v polovině 20. století povalena. Na konci 90-tých let 20. století byl kříž nově postaven díky Spolku přátel města Rychnova a pojmenován vlastně na památku osady.
 Na jejím území však stojí další drobná památka. Kamenná, výklenková, pomalu se rozpadající kaplička. Pravděpodobně byla postavena před výstavbou staré silnice údolím Mohelky z Hodkovic do Rychnova, která se stavěla společně se železnicí a to před rokem 1858. Nevelká stavbička stojí na skalnatém ostrohu nad levým břehem původního koryta Mohelky, při málo znatelné cestě u rozvalin někdejší chalupy. Navzdory tomu, že nedaleko vede frekventovaná silnice z Jablonce do Turnova, kaplička stojí v naprosto zapomenutém místě, kam snad nechodí ani houbaři.
 Poslední památkou neznámého původu je letopočet 1923 na zdejším železničním mostě přes cestu od Mohelky na Pelíkovice. Mostek prošel v roce 2004 celkovou opravou a po jejím ukončení mne kolega Oldřich Lakomý upozornil na druhý kámen s daty V/IX, 26.IX.1923.

S použitím těchto zdrojů:
Jana Schejbalová, Josef V. Schejbal – Krajem skla a bižuterie
Wilhelm Preissler – Rychnovská kronika (český překlad)
Rychnovská farní kronika (český překlad v Rychnovském zpravodaji)
pro Patron připravil M. Vrbata

 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz