Drobné památky libereckého kraje

Příběhy drobných památek

Rádlo - památky kolem kostela

RÁDLO – památky kolem kostela

 Před vchodem do kostela Nejsvětější Trojice stojí pískovcový kříž, jehož zřizovatelem byl domkář a povozník Josef Lang, bytem na Rádle č.103. Svatou sochu nechal postavit r.1808 z neočekávaného dědictví Franze Langa, který jako povozník zemřel ve Znojmě na Moravě. Kříž i s výzdobou jej stál 300 zl.
 Na soklu kříže je zpředu reliéf  P. Marie Bolestné a pod ní letopočet 1833 vážící se k opravě kříže, vlevo sv. František Seraf., vpravo sv. Josef. Původně měl kříž po obou stranách dvě, vedle sebe klečící děti. První umístění kříže bylo na plácku u rádelské kaple, hned vedle staré školy.
 Základní kámen kaple byl položen 15.7.1725 a o rok později byla kaple Nesvětější Trojice vysvěcena rychnovským farářem Josefem Michálkem, to bylo 7.10.1726.
Kaple, později kostelík byl několikrát upravován a rozšiřován. V roce 1829 získal věž a ve stejném roce, který je uveden na kříži do věže hodiny.Další renovaci prodělal kostelík v roce 1865 a poslední přestavbu kostelíka značí základní kamen vedle vchodových dveří z roku 1931.
 Vedle kostela na křižovatce cest do Dolní Vsi a na Milíře stojí nízký omšelý sokl, který v dřívějších dobách nesl sochu sv. Františka.
 Na rádelském hřbitově (byl vysvěcen 28.8.1863) stojí hřbitovní kaple z roku 1873 (vysvěcena 2.11.) a při její severní zdi je povalen pomník, který byl pravděpodobně věnován obětem 1.sv. války.
 
                                                                                                  Michal Vrbata
 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz