Drobné památky libereckého kraje

Příběhy drobných památek

Most přes řeku Kamenici

MOST PŘES ŘEKU KAMENICI
 
Podspálov – nadaleko nad soutokem Jizery a Kamenice stojí pozoruhodný silniční most z období první republiky. V roce 1938 byla dána do provozu poslední silnice vycházející ze Železného Brodu – do Podspálova.
Nejstarší místní komunikací je zemská stezka, vedoucí od Koberov k brodu přes Jizeru (zde vzniká osada Brod, který teprve na konci své nedlouhé železářské epochy v polovině 17.století získává přívlastek Železný) a dále na Těpeře a k Jablonci (Hamrštice).
 Dopravní síť v okolí města, tak jak ji známe dnes, byla budována v krátkém období na přelomu 19. a 20. století. Například silnice do Koberov byla dokončena roku 1886, do Pelechova 1893, Na Hrubou Horku 1907, do Těpeř 1911.
 Most na silnici údolím Jizery, Kamenice a Vošmendy do Podbozkova stavěla roce 1938 v náročném terénu pražská firma Litická a.s. za přispění České země a okresu semilského, jak oznamuje pamětní deska umístěná na skále na okaji mostu. Spolu s přemostěním Kamenice bylo nutno silnici převést přes železniční trať z Brodu do Tanvaldu. V prostoru mezi mosty vzniklo parkoviště.
 V té pohnuté době měla silnice především vojensko-strategický význam. V případě napadení ze strany sousedního fašistického Německa zde měla být „schována“ tanková brigáda. Stavba tehdy skončila u odbočky k elektrárně v Podspálově a zbývající úsek podle Kamenice a s mostem přes Vošmendu k Podbozkovu byl dostaven již v období protektorátu.
 Stavba mostu přes Kamenici byla velice šetrně zasazena do krajiny, jak je patrno z fotografie pořízené krátce po dokončení, není proto divu, že se stala chloubou nejen stavbařů, kteří se na díle účastnili, ale také místních obyvatel.                                                                                                                                                                                      
 Letopočet i se státním znakem republiky Československé můžeme spatřit přímo na mostním oblouku přes řeku, při pohledu ze železničního mostu.   
 
 
                                                      Michal Vrbata      
 
© MICHAL VRBATA ----- VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ----- http://drpalik.mistecko.cz